Na kakšen način poteka postopek homologacije

Homologacije vozila so tiste vrste izjav, s katerimi se dokazuje, da je vozilo tehnično povsem primerno, in to z vsemi zakonskimi predpisi. Izjave oziroma potrdila pa se izdajajo pri pooblaščenih kontrolnih organih. Brez homologacije ni možno registrirati vozila.

Če torej želite svoje vozilo registrirati, potrebujete tudi izjavo, da vaše vozilo ustreza predpisom ter skladnosti vozil. Tudi že registrirana vozila morajo iti skozi takšen postopek. Torej prav vsako vozilo, ki se v naši državi vključuje v cestni promet, mora imeti omenjeno izjavo. Ta se predloži pri prvi ter vseh nadaljnjih registracijah.

V homologacije se vpisuje vse dodatne predelave na vozilih

V homologacije je torej potrebno nujno vpisovati vse dodatne predelave na vozilih. Če izvajalec same predelave vozila ne vpiše v homologacijo, vozilo pri naslednji registraciji ni skladno oziroma ne dobi izjave o primernosti. Za vse evropske države velja enotna homologacija.

Način izvajanja homologacije

Ko boste svoje vozilo želeli registrirati, vam ga bodo najprej pregledali tehnično. Pri tem se ugotovi, ali je vaše vozilo tehnično povsem brezhibno. Obenem se prav tako preveri, ali je vozilo istovetno z vsemi podatki, ki so vpisani na dokumentih. Pred registracijo je treba torej nujno opraviti tehnični pregled, ker le ta lahko zagotovi tehnično brezhibnost vozila, obenem pa tudi homologacijo.

V homologacijske kartončke se morajo nujno navesti prav vse predelave vozila, na primer predelave spojlerjev, dodana posebna platišča, zatemnjene šipe, dodane vlečne kljuke. Vsaka predelava zahteva potrdilo podjetja, ki vam je predelavo izvedlo. Pri vpisovanju sprememb v kartonček, se vedno preveri, na kakšen način so nove komponente vgrajene v samo vozilo.

Za uvožena vozila je prav tako potrebno opraviti kontrolne postopke

In kako je s homologacijo pri uvoženih vozilih? Tudi zanja je nujno potrebno opraviti kontrolne postopke za ugotavljanje skladnosti vozila. Postopki se prav tako izvajajo za rabljena vozila, ki jih uvažajo iz držav, ki niso članice EU. Enako velja za nova vozila, ki nimajo enotne evropske homologacije. 

Posted in Nekategorizirano