Kdaj se navadno prvič srečamo z gasilci?

Vsi dobro vemo, kdo so gasilci in pri čem vse nam lahko takšne osebe pomagajo. Prvič pa smo se z njimi verjetno srečali že v zelo ranem otroštvu, ko smo gledali risane serije, kjer so nastopali tudi takšni junaki, ki so opravljali delo gasilcev. Marsikdo se je ravno zaradi risank močno navdušil nad delom, ki ga opravljajo gasilci.

Vemo, da so gasilci lahko prostovoljci, poznamo pa tudi takšne, ki tovrstno delo opravljajo poklicno. A ne glede na to, v katero skupino sodijo, praviloma takšne osebe veljajo za sila požrtvovalne in odgovorne osebe.

Kdaj se navadno prvič srečamo z gasilci?

 

Katera dela v osnovi opravljajo gasilci?

Dela, ki jih opravljajo gasilci, so izjemno raznovrstna. Kljub temu jih lahko strnemo v nekaj temeljnih oziroma osnovnih dejavnosti. To so gašenje požarov, reševanje oseb in premoženja v naravnih in drugih vrstah nesreč, usposabljanje ljudi za varstvo pred požari in gašenje, preventivno delo v bivalnem ter delovnem okolju, serviranje ter vzdrževanje gasilske opreme oziroma tehnike.

V poklicni enoti se gasilci vključujejo v najrazličnejše dejavnosti svoje enote. Sem sodijo vzdrževanje reševalne ter zaščitne opreme pa tudi gasilskih vozil. Med svojim delovnim časom opravljajo tudi druge storitve, ki torej sodijo v dejavnost gasilske poklicne enote.

 

Delo gasilcev ni samo izjemno raznoliko, temveč tudi nevarno

Na sploh gasilci opravljajo zelo raznolika dela, ki so obenem lahko tudi izjemno nevarna. Intervencije od njih zahtevajo tako fizične kot tudi psihične napore. To pa seveda narekuje tudi sposobnost zelo hitre prilagoditve.

Prilagajati se morajo najrazličnejšim okoliščinam. Predvsem gašenje je zelo dinamično delo, ki se ga lahko izvaja v stoje ali pa v prisiljenem položaju, na primer čepe. Ko gasilci pri opravljanju svojega dela, na primer gašenja, vstopajo v notranje prostore, je obvezna uporaba dihalnih aparatov. Nikoli se namreč ne ve, na kakšne pline ali dime lahko naletijo.

 

Zaposlovanje gasilcev

Pri zaposlovanju bodočih gasilcev v poklicnih enotah je kar nekaj posebnosti. Poleg splošnih pogojev mora kandidat za sklenitev delovnega razmerja izpolnjevati še nekaj drugih pogojev, na primer da ima najmanj poklicno izobrazbo, ki mora biti tehnične smeri, in da je polnoletna oseba.…