Imunoterapija kot nova oblika sistemskega zdravljenja raka

Verjetno vam je imunoterapija poznana, čeprav velja za novo obliko sistemskega zdravljenja raka. Pri takšni obliki zdravljenja gre za monoklonska protitelesa, ki nudijo pomoč bolnikovemu lastnemu imunskemu sistemu prepoznavati in uničevati rakave celice.

Pomembno se je torej zavedati, da imunoterapija sama ne uničuje rakavih celic, temveč bolniku omogoča prepoznavati in uničevati celice raka.

 

Zdravljenje s pomočjo imunoterapije

In kako imunoterapija poteka? Bolnik takšno vrsto terapije prejme v obliki kratkotrajne intravenske infuzije, in sicer na vsake dva do šest tednov. To je odvisno predvsem od predpisane vrste zdravila.

Pregled v ambulanti ter aplikacija zdravila pa nista nujno določena na isti dan. Pri zgodnejših aplikacijah sta praviloma potrebna daljši čas infuzije in daljši čas samega opazovanja bolnika. Tako lahko strokovnjaki precej hitro ukrepajo, če na primer pride do preobčutljivosti pri reakcijah na zdravila.

 

Uspešnost zdravljenja z imunoterapijo

Seveda se imunoterpija ves čas spremlja oziroma njena uspešnost. Spremlja se v obliki kliničnih pregledov ter z izjemno natančno anamnezo. Z njo se oceni tako izboljšanje ali poslabšanje simptomatike raka.

Prav tako se spremlja vse morebitne nezaželene stranske učinke zdravljenja. V rednih intervalih se opravlja tudi slikovne preiskave, na primer računalniška tomografija.

Imunoterapija kot nova oblika sistemskega zdravljenja raka

 

Najbolj pogosti nezaželeni stranski učinki

Tako kot to seveda velja za številna druga zdravila, tudi imunoterapija lahko pušča nezaželene učinke. Lahko se na primer pojavljajo zaradi delovanja limfocitov na sicer zdrave celice. Nezaželeni učinki, ki jih lahko prinese imunoterapija, se lahko pojavijo kadar koli med zdravljenjem, prav tako tudi po njem.

Že takoj po prvi aplikaciji, se lahko torej pojavijo nezaželeni učinki. Prav tako tudi več mesecev po tem, ko je zdravljenje že končano. Ker imunoterapija deluje na takšen način, da aktivira imunski sistem, so nezaželeni učinki podobni avtoimunim boleznim. Lahko se zgodijo v katerem koli tkivu ali organu telesa. Ključno je, da se bolnik po aplikaciji dobro opazuje ter svojemu onkologu sporoči, ali je morda opazil kakršne koli nove spremembe od zadnjega kontrolnega pregleda v ambulanti.…