Ali je gasilska intervencija res samo gašenje požarov ali pa morda kaj več?

V zakonu o gasilstvu so jasno zapisane vse naloge, organizacija in status gasilstva. Ne glede na to ali so fizične osebe v gasilsko društvo vključene prostovoljno ali poklicno, vse morajo pri svojih nalogah upoštevati pravila za uspešno reševanje problemov. Niti ena gasilska intervencija ni enaka, zato je potrebno pri vseh upoštevati mejo zdrave pameti in reševati z vsemi varnostnimi ukrepi. V Sloveniji imamo veliko prostovoljnih gasilskih društev, med drugim tudi nekaj poklicnih. Naloga gasilcev ni le gašenje in reševanje v požarih, ampak tudi zaščita in reševanje ljudi ter premoženje ob naravnih in drugih nesrečah. Nikakor opravljanje storitev ne sme onemogočati opravljanje temeljnih nalog gasilskih organizacij.

 

Vodja intervencije lahko začasno odredi določene omejitve

V primeru intervencije je v posameznih občinah obveščanje in alarmiranje gasilskih enot v skladu z operativnim gasilskim načrtom. Vedno, ko nastopi gasilska intervencija, mora vodja obvestiti pristojni center za obveščanje. Vsak delodajalec je dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela, če je bil operativni gasilec pozvan k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči zaradi požara ali druge nesreče.

Ali je gasilska intervencija res samo gašenje požarov ali pa morda kaj več?

Vodja intervencije sme ob nevarnih požarih in drugih nesrečah začasno omejiti svobodo gibanja, pravico do nedotakljivosti stanovanje in pravico do uživanja lastnine. Če gasilska intervencija ni možna z eno gasilsko enoto, si morajo enote med seboj pomagati zato, da zagotovijo ustrezno intervencijsko pripravljenost na območju, za katerega so ustanovljene.

 

Stroške intervencije ne krije vedno občina

Vodja gasilske intervencije je ponavadi poveljnik gasilske enote, lahko pa tudi poveljujoči v določeni formacijski sestavi, vodja izmene, gasilec ali pooblaščena oseba. Vsaka gasilska intervencija od vodje zahteva upoštevanje pravic in dolžnosti v skladu z zakonom o gasilstvu.

Vse stroške intervencije, ki izhajajo iz gasilstva v skladu z zakonom, krije občina. Izjema je povzročitelj, ki je požar ali nesrečo povzročil namenoma ali iz malomarnosti, kdor lažno alarmira intervencijo, kdor ne organizira požarne straže in kdor opusti predpisane varnostne ukrepe pri prevozu nevarnih snovi.